Koopmanspolder

HISTORIE EN HUIDIGE INRICHTING VAN DE POLDER

  • 100jaar droge voeten
  • image

dagboek koen 1916 0 kopie

Deze week in 100 jaar droge voeten, de letterlijk overgenomen  tekst uit het dagboek van J. Koen Jzn.  De heer Koen beschrijft de eerste 17 dagen van de angstige dagen en nachten van het jaar 1916

Nieuwjaarsdag van ’t jaar 1916

Zaterdag 1 Jan. Z.O. Wind met regen, ’s avonds storm. ’s Morgens ik te kerk, ’s middags naar A. Koen

Zond. 2 jan. Z.W. wind, ’s morgens knap weer, ’s avonds wat regen. ’s Avonds J. Sluys meid verdronken. A. Koudijzer. ’s Morgens doopen en ’s middags bevestiging. Ouderlingen en Diakenen.

Maand. 3 Jan. W. wind, ’s morgens wat regen tot konk. Later helder met stevige wind, aan ’t driediepen geweest bij Jb. Prins, met de Kragten op ’t Grootjes.

Dinsdag 4 Jan. Z.W. wind, hard waaien, ’t bleef net droogweer. Aan de stullepooten geweest op de Kaap, met Jb. Prins en de Kragten.

Woensdag 5 Jan. Stevige W. wind, goed weer, aan stullepooten geweest, met Prins en de Kragten. Jaap na de middag naar huis wegens pijn in ’t hoofd.

Dond. 6 Jan. Z.W. wind, nu en dan stofregen, na de middag droog, ’s avonds stevige W. wind, laatste stullen gepoot op de Kaap, en spitten met de Kragten.

Vrijd. 7 Jan. Stormachtige W. wind, driediepen op Grootjes alleen mijn persoon, te middag uitgeregend, toen ben ik geweest bij Jb. Prins, Kool enz.

Zaterdag 8 Jan. Sterke N.W. wind, nu en dan een buitje driediepen op de Gr. Met de Kragten. ’s Avonds velderpot gehaald

Zond. 9 Jan. N.wind, mooi weer, ’s avonds stil

Maand. 10 Jan. Stevige W. wind, knap weer, naar de Kaap geweest, wat greppelen, stullerommel opredden en voorts spitten.

Dinsdag 11 Jan. N.W. wind, ’s morgens regenachtig. De gehele dag gespit op de Kaap.

Woensdag 12 Jan. W. wind, knap weer, ’t spitten gedaan maakt op de Kaap, en om de kant spit van mijn tulpen.

Donderdag 13 jan. N.W. storm, ’s morgens thuis, ’s middags plaatsen verhuren in de kerk. Een fpl. in kr. Voor f 3.00.

Vrijdag 14 Jan.’s Morgens opgeschrikt door het geroep dat de dijk op verscheidene plaatsen doorbrak, ongev. om half 2. C. Kragt, Jb. Kr. Oude Tinkelenberg, de vrouw, Ali en mijn persoon in de nacht naar de Streek, koude, storm en regenbuien hadden wij mee te kampen, tweemaal het roer eraf, tenslotte raakten wij de kloet kwijt, daar gingen wij aan de golven prijs gegeven. Te 4 uur landen wij aan bij J. Botman, slager Grootebr. Best ontvangen, ’s morg. Tinkel naar Abr. Vriend. Hiltje en Ali naar Enkhuizen met de tram. Wij naar de dijk toe. Groote gaten in de dijk. Bij J. de Vries de muur er uit, Bij Kragt liep men over de dijkgracht, telepf.palen om, Neel Cok haar huis in elkaar geduwd, men moest haar uit de bedstee zagen. Bij Kragt grootste gat, bij vuurtoren diepste gat, ’s morgens bedaarde de wind, ’s avonds stil mooi weer. Ontzettend veel gaten, groote ruïne. ’s Middags ik naar Enkhuizen op de fiets, de vrouw en Ali gehaald, met de schuit. De Anne Paulouna Polder onder water geloopen, Marken 16 mensen verdronken.

Bijna de geheele oostkant van N.H. onder water. Ontzettend veel koeien, varkens en kippen en beesten verdronken. Verschrikkelijke ramp.

Zaterdag 15n Jan. Stevige W. wind,’s avonds wat stiller en wat regen. ’s Morgens ben ik op de fiets naar vader geweest wiens huis de Noord muur ingedrukt was en Aal Treffens huis eveneens, in de Molenhoek ook groote verzakking, tusschen Bakkershoek en J.Groot Pzn. niet, na de konkel de gehele dag aan de dijk gewerkt. Hoop volk aan ’t werk.

Zondag 16 Jan. Stil, knap weer, de geheele dag aan de dijk gewerkt, ’s morgens wat vrouwen naar de kerk, ’s avonds dankure, de kerk vol. Botman ’s middags even bij ons geweest. De geheele dag de dijk zwart van nieuwsgierigen.

Maand. 17 Jan. W. windje, heel knap weer, de geheele dag aan de dijk, niet zoveel nieuwsg. als vorige dag, Oude Tinkel weer thuis, en ook T. Tinkel voor een dag.