Koopmanspolder

HISTORIE EN HUIDIGE INRICHTING VAN DE POLDER

  • image
  • 100jaar droge voeten

9 12 2015Hierbij het vervolg van het dagboek van J.KoenJz van jan/febr 1916. Het 1e deel heeft u reeds eerder in deze krant kunnen lezen. Dit is deel 2, een samenvatting van Karel Koen uit dit dagboek.

Dan op 19 januari begint men met specie kruien. Uit het land van boer J.Tensen wordt grond gegraven en met kruiwagens over speciaal daarvoor aangelegde paden de dijk opgereden. Lange zware dagen moeten dat zijn geweest. Jan Koen blijft nuchter. Vrijdag 21 januari. W.wind, sterke, regenachtig, specie kruien voor de dijk de hele dag. Mosterd  fl. 100.00 per mud. Zo werkt men door aan de dijk en Jan doet verslag. Woensdag 26 januari Z.W.wind, donkere lucht, doch droog weer, speciale graven en kruien voor de dijk ’s avonds wacht lopen met Prikkel, J. de Vries, naar de Burgemeester via Kathoek, in ’t Spuitboetje zitten, en de sloot leeghouden met de molen dat alles te doen tot ’s nachts 2 uur.vOp 27 januari krijgt Jan fl 21.75 voor al dat sloven aan de dijk, maar het werk gaat door. Op 3 februari bestaat het dijkleger voor meer dan de helft uit soldaten. In deze tijd gaat men zakken met “specie” aanbrengen op de dijk. Vanaf 7 februari mogen er geen rijtuigen meer over de dijk. Bij vuurtoren  De Ven en bij Wervershoof staat een politieagent.