Koopmanspolder

HISTORIE EN HUIDIGE INRICHTING VAN DE POLDER

  • image
  • 100jaar droge voeten

De delen uit het dagboek van Koen van vorige week in de Andijker geven een ooggetuigen verslag van de gebeurtenissen rond de bijna dijkdoorbraak  in Andijk.

Bron: de AndijkerRond de Zuiderzee gaf de storm nog meer overlast. Het zuidelijkste punt van de Zuiderzee kreeg de meeste problemen in 1916. De Afsluitdijk was er pas vanaf 1932. Het opstuwende water kon niet meer langs de normale weg wegkomen. De stormvloed viel samen met een hoge afvoer op de rivieren. De Waterlandse regio liep praktisch onder. Tussen Zaandam, Purmerend en Edam, tot aan het IJ bij Amsterdam-Noord had het water vrij spel. Ook verschillenden polders en ringdijken verdwenen goeddeels onder water. De Amsteldijk bij Anna-Pawlowna brak door. Als gevolg hiervan braken op tientallen andere plaatsen de dijken door, daarnaast was er op veel plaatsen net geen dijkdoorbraak maar wel veel schade aan de binnenkant en de bekleding van de dijken. In de provincie Noord-Holland vielen die dag 19 doden, waarvan 16 alleen al op het eiland Marken. Bij scheepsrampen op zee door deze storm kwamen ook nog eens 32 mensen om. Heel veel dieren verdronken door het watergeweld in het ruim 68.000 ha overstroomde Zuiderzeegebied.

In Andijk heeft men gelukkig door oplettendheid een dijkdoorbraak voorkomen, wel was er op zo’n 20 plaatsen tussen de vuurtoren en de Koopmanspolder flink schade.

Het meetpunt van Enkhuizen gaf 13 januari 1916 als hoogste stand van het water 2.41 boven NAP aan. Andijk is nu in 2016 1.30 meter onder het NAP.