Koopmanspolder

HISTORIE EN HUIDIGE INRICHTING VAN DE POLDER

  • 100jaar droge voeten
  • image

Dijkwerken nr 12

Het zoute zeemonster dreigt, het waterpeil stijgt. Het dijkhuisje van Aaltje trilt en schudt. Het lijkt of er massa’s mensen met hamers op de dijk staan te beuken. Aaltje ligt nog in haar bedstee, ze heeft in die nacht zo goed als niet geslapen. Ze snuift de geur van haar petroleumlampje op, die brandt gelukkig nog. Opeens hoort ze een zwaar gezoem.  De houten buitenmuur breekt open, glassplinters vliegen rond. Een soort groot zwart monster dringt de kamer binnen. In paniek rukt Aaltje aan de bedsteedeurtjes. De lamp floept uit. Op hetzelfde moment drukt iets vanuit de kamer de deurtjes stevig aan. Het wordt pikkedonker in de bedstee. Plotseling hoort ze geschreeuw op de dijk en geklepper van klompen. Het zijn angstige momenten en niet alleen voor Aaltje. 
 
Geuzenbuurt 7Vele Andijkers beleven de angstigste nacht van hun leven. Het scheelde niks of de dijk was doorgebroken.  De golven sloegen  grote gaten uit de dijk, zowel aan de zeekant als aan de landkant. Stukken dijk  verschoven. Dappere Andijkers voorkwamen ternauwernood een ramp, die verwoestende gevolgen had kunnen hebben voor heel Westfriesland.  Ze spanden witte zeilen over de binnenkant van de dijk om de gaten te dichten. Bij vuurtoren de Ven spleet de dijk. De binnenste helft zakte weg, de buitenste bleef staan. 
 
Geuzenbuurt 14Precies 100 jaar later kunnen wij niets anders doen dan deze stoere Andijker  eren en de gebeurtenis herinneren.  We vieren dat we nog steeds  droge voeten hebben. En dat doen we met  een theatrale voorstelling op woensdag 13 januari op het plein naast het Poldermuseum. Met beeld en geluid herbeleven we de angstige momenten.  Scholieren spelen hierin een belangrijke rol en ook dorpsbewoners tonen hun talenten.  Op deze avond wordt ook de vernieuwde uitgave gepresenteerd van het boek  “De bange januarinacht” van schrijver Peter Ruitenberg. Hierin zijn 50 nieuwe foto’s  opgenomen en de bestaande 70 foto’s bewerkt tot een prachtige kwaliteit. De expositie in het Poldermuseum, wordt die avond ook geopend.  Het thema  is dijk- en waterbeheer in verleden, heden en toekomst. Er zijn aparte ruimtes ingericht over de stormramp van januari 1916, met veel  fotomateriaal over het jarenlange herstel aan de dijk en de herinrichting van het dorp.  De expositie is vanaf 17 januari open voor publiek en het boek is vanaf deze datum daar te koop. Na deze datum zijn er  het hele jaar door  diverse activiteiten. We houden u op de hoogte!