Koopmanspolder

HISTORIE EN HUIDIGE INRICHTING VAN DE POLDER

  • 100jaar droge voeten
  • image
De bange januarinachtEr is een herdruk van het door Peter Ruitenberg geschreven boek ’De bange januarinacht’ verschenen. De herdruk is uitgebreid met een fotobijlage (51 stuks en landkaart). Bovendien zijn alle foto’s die in de eerste uitgave staan opnieuw gescand, waardoor de kwaliteit ervan sterk is verbeterd.
In de nacht van 13 op 14 januari 1916 werd Andijk geteisterd door een loeiende storm. Wind en water poogden land en bezittingen te veroveren. De aanval mislukte weliswaar, maar de zo machtig ogende dijk werd op tal van plaatsen zwaar beschadigd. Oostelijk West-Friesland ontsnapte aan ’n watersnoodramp!
Waterschap Drechterland liet de dijk aanmerkelijk verhogen, verzwaren en versterken. Het was ’n zeer omvangrijke operatie: zeewering verbeteren, dijkgracht dichtspuiten, achter de huizen opnieuw graven, honderden percelen onteigenen, verplaatsen, wegen aanleggen enz.
De gemeente ontwikkelde ’n bouwplan: er werden polderwegen als Klein Gouw en Knokkel aangelegd, waarlangs woningen werden neergezet. Andijk kreeg ’n compleet ander gezicht.
In dit boek worden stormramp en nasleep, vermengd met veel persoonlijke herinneringen, als een uitvoerig chronologisch verslag beschreven.
’De bange januarinacht’ (254 blz.) is vanaf midden januari 2016 tegen de kostprijs van € 10,00 tijdens openingsuren verkrijgbaar in het Poldermuseum ’Het Grootslag’.