Koopmanspolder

HISTORIE EN HUIDIGE INRICHTING VAN DE POLDER

  • 100jaar droge voeten
  • image

Eerste monitoringsresultaten van de pilot Koopmanspolder: zondag 3 mei !!!

Remco van Ek, van Deltares, zal binnenkort in het Poldermuseum een lezing houden over de eerste monitoringsresultaten van de pilot Koopmanspolder.

koopmanspolder03De Koopmanspolder is een unieke proef met waterbeheer op basis van het achteroever concept. Sinds 2012 is de polder voorzien van een innovatieve inrichting gericht op natuur, waterbeheer, visserij en recreatie. De komende drie jaar experimenteren de waterbeheerders Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier samen met Deltares met het water- en peilbeheer. In 2014 is een min of meer het natuurlijke peil aangehouden. In 2015 wordt bekeken hoe ver het water kan zakken om droogte na te bootsen en in 2016 mag de polder vollopen tot het peilniveau van het IJsselmeer. Om de effecten te kunnen vaststellen op de flora, fauna en het watersysteem worden er metingen uitgevoerd door Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Deltares en diverse vrijwilligers. De metingen tot nu toe laten spectaculaire resultaten zien. Remco van Ek van Deltares zal deze resultaten toelichten in een presentatie op zondag 3 mei.

De entree bedraagt € 3,00 p/p inclusief een kopje koffie of thee. Aanvang 14.00 uur

Jaarboek 2015

jaarboek 2015 uitreikingOp maandag 2 maart 2015, is wederom het eerst officiële exemplaar van het jaarboek 2015 van onze vereniging uitgereikt aan ons oudste lid Mevr. Marijt van Gelder. In het jaarboek zijn weer boeiende verhalen opgenomen zoals Garage Buishand; Nanne Groot; de Koopmanspolder en in de reeks over de boerderijen een stuk over de boerderij van de Fam. Neefjes, Bangert 28. Uiteraard staat er nog veel meer in dat u zelf kunt ontdekken.

Losse exemplaren zijn voor € 5,00 per stuk verkrijgbaar in het museum.

Het adres van het Poldermuseum is Dijkweg 319, 1619 JH Andijk.

Koopmanspolder: proeftuin voor toekomstig waterbeheer

Deze korte film laat zien hoe Rijkswaterstaat via het achteroeverconcept -samen met partners- experimenteert met waterpeilbeheer in de Koopmanspolder.

Demonstratie draaien op de draaischijf van Atelierbd in het Poldermuseum

Vanaf 29 november 2014 t/m 1 april 2015 exposeert Bets de Vries-Dekker in Poldermuseum “Het Grootslag”. De reacties op deze expositie zijn tot heden bijzonder positief.
 
Al vanaf de opening op 29 november 2014 is er op de zondagen aardig wat belangstelling geweest en meestal is Bets daar ook zelf aanwezig. Maar er staat in de periode tot maart meer te gebeuren. 
  • Op zondag 8 februari zal Bets een demonstratie pottendraaien op de elektrische draaischijf geven. Het is mooi om het kant en klare produkt te zien, maar minstens zo mooi is het om het wordingsproces te zien. Het centreren, openmaken, omhoogtrekken en vormen op de draaischijf is een feest om te zien. Bets volgt een cursus pottendraaien bij Judith Schut uit Bovenkarspel en heeft een aantal keren een draaiweek meegemaakt bij Joop Crompvoets in Swalmen in Limburg en bij Frank Theunissen in La Borne en Cordes sur Ciel in Frankrijk.
  • Op de zondagen 22 en 29 maart 2015 zullen de cursisten van Bets exposeren. Werkstukken gemaakt tijdens de cursus zullen dan worden tentoongesteld. 
Nieuwsgierig geworden? De demonstratie pottendraaien begint om 14.30 uur op 8 februari 2015.
 
Bezoek ook eens de website van Bets: www.atelierbd.nl
 
Het museum is geopend van 14.00 tot 17.00 uur.(Entree € 3,00.)

Minister Schultz van Haegen bezoekt Koopmanspolder

Op donderdag 27 november 2014 heeft minister Schultz van Haegen een werkbezoek gebracht aan de Koopmanspolder in Andijk. Naast de minister waren ook gedeputeerde Joke Geldhof en dijkgraaf Luc Kohsiek aanwezig bij dit werkbezoek dat startte in het Poldermuseum.

minister vissenDe Koopmanspolder is een opnieuw ingericht natuurgebied én de komende jaren een proeftuin voor het waterbeheer van de toekomst. Tijdens het werkbezoek kregen de minister, gedeputeerde, dijkgraaf en de andere genodigden, op locatie uitleg over dit innovatieve project en de samenwerking die het mogelijk maakt een experiment met waterbeheer in de praktijk uit te voeren. Met het "aan" zetten van de energiezuinige waterverbinding tussen het IJsselmeer en de Koopmanspolder, bestaande uit een windwatermolen en een visvriendelijke uitlaat, zorgde de minister er voor dat water en vis vanuit het IJsselmeer de polder instroomde.
Met behulp van een fuik, die de minister zelf hielp omhoog te halen, was te zien hoe een grote hoeveelheid vis (waaronder Baars, Bittervoorn en Dunlipharder) met het water de polder in gezwommen was.

De polder fungeert als kraamkamer voor vis sinds er dit voorjaar water uit het IJsselmeer ingelaten is. Jonge vissen trekken de polder in, groeien er op en vertrekken bij het uitlaten van water weer naar het IJsselmeer Recente steekproeven laten zien dat bijvoorbeeld Snoek en Zeelt het goed doen in het water van de polder. Ook is jonge Aal aangetroffen.

Poldermuseum Andijk
minister-collageVoorafgaand aan het 'veldbezoek' werden de genodigden ontvangen in het Poldermuseum in Andijk. Hier kregen zij de mogelijkheid te vertellen wat ze van de pilot Koopmanspolder vonden. Gedeputeerde Joke Geldhof: "De pilot Koopmanspolder laat nu al zien welke meerwaarde het combineren van functies en samenwerking kan opleveren. Ook op andere plaatsen in Noord-Holland, liggen kansen voor het realiseren van deze meerwaarde. Dit kom ten goede aan de verbetering van het ecologisch systeem."

De minister zelf gaf in het gesprek met de gedeputeerde en dijkgraaf aan dat het haar aanspreekt dat de Koopmanspolder een combinatie is van zichtbare innovatie én een landschappelijk aantrekkelijk project voor de omwonenden. Het zou een icoon kunnen zijn voor hoe we in Nederland omgaan met innovatief waterbeheer.

Flexibel water- en peilbeheer
De komende drie jaar experimenteren waterbeheerders van Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap Noorderkwartier samen met Deltares met het water- en peilbeheer. Het doel van de proeven is om te leren van de effecten van het peilbeheer op de veiligheid van de dijk en het achterland, de waterkwantiteit, waterkwaliteit, natuur en leefomgeving.
Kijk voor meer informatie over het water- en peilbeheer op www.noord-holland.nl/koopmanspolder.

De Koopmanspolder is een samenwerkingsproject van de provincie, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat, Deltares en de gemeente Medemblik. Meer informatie over het project vindt u op http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/innovatie/innovatie_voor_waterveiligheid/lopende_projecten/achteroevers/index.aspx