Koopmanspolder

HISTORIE EN HUIDIGE INRICHTING VAN DE POLDER

  • image
  • 100jaar droge voeten

Klimaatverandering en de Koopmanspolder: waar hebben we het over?

Op zondag 12 oktober 2014 zal Remco van Ek in het Poldermuseum een lezing houden over de klimaatverandering in relatie tot de Koopmanspolder.

Het klimaat verandert en de nieuwe inrichting van de Koopmanspolder anticipeert daarop. Regelmatig komen er berichten over klimaatverandering in de media waarbij de achtergronden voor een leek vaak niet eenvoudig zijn te doorgronden. Klopt het bericht of niet. Gaat het om een mening of een feit? Het besef begint te groeien dat er nu toch echt iets aan de hand is en dat het verstandig is om hier tijdig op in te spelen. Belangrijk daarbij is te beseffen dat klimaatverandering niet alleen over bedreigingen gaat, maar ook over kansen. Op een toegankelijke wijze zal worden ingegaan op klimaatverandering en de betekenis voor de regio. Wat weten we nu echt, wat we mogen verwachten en hoe speel je hier op in?

Poldermuseum, Dijkweg 319, 1619 JJ Andijk
Aanvang 14:30 uur

 Koopmanspolder:  “Foto’s en films te land, te water en in de lucht”

Op zondag 11 mei vanaf 14.30 uur is er een weer en bijzondere bijeenkomst!

In het Poldermuseum te Andijk draait momenteel de vernieuwde tentoonstelling over de Koopmanspolder. De tentoonstelling toont het verleden, heden en de toekomst van deze polder. De nieuw ingerichte Koopmanspolder werken vele partijen samen aan natuur, landschap en waterbeheer voor de toekomst.! De polder heeft een rijke historie, is nu al een bezienswaardigheid, en heeft met de experimenten die er plaatsvinden een interessante toekomst voor de boeg.

De ontwikkelingen van de Koopmanspolder volgen we met foto’s en films. De foto’s van Nico Hoogzaad tonen de veranderingen in het landschap. De onderwateropnamen van John van Schie laten de onderwaterwereld zien. En de film en foto’s van Kwint van den Berg, gemaakt met een drone en zweefvliegtuigen laten het resultaat van de ondergelopen polder vanuit de lucht zien. Omstreeks 15.15 uur is er gelegenheid om met de fotografen te spreken. En wellicht kunnen ze laten zien hoe hun apparatuur in de praktijk werk!!

Poldermuseum, Dijkweg 319, 1619 JJ Andijk                                                                                      

Aanvang 14:30 uur

 

Vogels profiteren van flexibel waterpeil in Koopmanspolder

koopmanspolder rws

Nederland heeft nieuwe vormen van waterbeheer nodig om voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Rijkswaterstaat heeft samen met Deltares het achteroeverconcept ontwikkeld, een nieuwe vorm van waterberging en functiecombinaties, waarbij aan het vergroten van de waterveiligheid en aan het slim omgaan met watertekort in tijden van droogte wordt bijgedragen.

Het peilbeheer is hierbij een sleutelfactor. Het achteroeverconcept is voor het eerst toegepast in de Koopmanspolder bij Andijk. De eerste proeven met het flexibel waterpeil werpt haar vruchten af. Nu de polder gedeeltelijk onder water staat, is het aantal vogels in de polder bijna niet meer te tellen en zijn bijzondere vogels zoals de kemphaan en de pijlstaart al gespot.

Eind maart 2014 is het waterpeil in de polder ongeveer 20 cm verhoogd, doordat water vanuit het IJsselmeer de polder is ingelaten. Binnen 24 uur waren de gevolgen duidelijk zichtbaar: niet alleen het landschap veranderde, maar ook de vogelstand reageerde direct. Op de ondergelopen weilanden kwamen duizenden vogels af, waaronder de kokmeeuw en tureluur, maar ook meer bijzondere vogels als kemphaan, grutto, slobeend, pijlstaart en zomer- en wintertaling.

De Koopmanspolder is een opnieuw ingericht natuurgebied én de komende jaren een proeftuin voor het waterbeheer van de toekomst. Het doel van de proeven is om te leren van de effecten van het peilbeheer op de veiligheid van de dijk en het achterland, de waterkwantiteit, de waterkwaliteit, de natuur en de leefomgeving.

Flexibel water- en peilbeheerkoopmanspolder01

De komende 3 jaar experimenteren de waterbeheerders Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap Noorderkwartier samen met Deltares met het water- en peilbeheer. In 2014 volgt het water in de polder min of meer het natuurlijke peil. Roel Doef, adviseur bij Rijkswaterstaat: 'Het is geweldig om te zien hoe enorm snel de natuur reageert op deze verandering in het waterpeil. Je kunt het in theorie wel bedenken, maar nu is het effect voor iedereen zichtbaar. Tijdens de proef houden we het verloop nauw in de gaten.'

koopmanspolder02

In 2015 is een laag peil de focus van de proef: dan wordt bekeken hoe ver het water kan zakken om droogte te simuleren. In 2016 mag de polder voor korte tijd vollopen tot het peilniveau van het IJsselmeer om de effecten te testen van noodberging op de veiligheid van de dijk en het achterland, de waterkwantiteit, de waterkwaliteit, de natuur en de leefomgeving. Dit betekent dat het water ongeveer tot aan de voet van de dijk komt.

koopmanspolder03De pilot Koopmanspolder is onderdeel van het Corporate Innovatieprogramma van Rijkswaterstaat. Doel van dit programma is om met samenwerkingspartners in vijf jaar tijd 30 procent duurzamer, veiliger en goedkoper te presteren.
Daarnaast wil Rijkswaterstaat de functionaliteit van de bestaande infrastructuur met 30 procent vergroten.

Openstelling Koopmanspolder

koopmanspolder04De Koopmanspolder is van 15 juli tot 15 oktober toegankelijk voor het publiek. Buiten deze periode is het gebied gesloten in verband met broedvogels en overwinterende vogels.
In het Poldermuseum te Andijk is een tijdelijke expositie over de ontwikkelingen in Koopmanspolder.

 

 koopmanspolder05

Jaarboek over de hele wereld

joost dekker

Ons jaarboek gaat de gehele wereld over.

Dit jaar werd mij deze foto toegestuurd van ons lid Joost Dekker vanuit Hamilton in Nieuw-Zeeland, als bewijs dat het jaarboek 2014 ook daar was ontvangen. Joost bedankt voor de foto.

 

Paul Oudeman, voorzitter

 

Losse exemplaren zijn voor € 5,00 per stuk verkrijgbaar in het museum.

Het adres van het Poldermuseum is Dijkweg 319, 1619 JH Andijk.

Jaarboek 2014

jaarboek 2014 uitreikingOp vrijdag 28 februari 2014, is het eerst officiële exemplaar van het jaarboek 2014 van onze vereniging uitgereikt aan Mevr. Marijt van Gelder. In het jaarboek zijn weer boeiende verhalen opgenomen zoals over het leven van Jacob Prins in Canada; Meester Kok, schoolhoofd van de Westerschool van 1941-1968; de familie Volten; de anjovisserij in Andijk en in de reeks over de boerderijen een stuk over Dijkweg 43-44, Slagerij Nijdam. Uiteraard staat er nog veel meer in dat u zelf kunt ontdekken.

Losse exemplaren zijn voor € 5,00 per stuk verkrijgbaar in het museum.

Het adres van het Poldermuseum is Dijkweg 319, 1619 JH Andijk.