Koopmanspolder

HISTORIE EN HUIDIGE INRICHTING VAN DE POLDER

  • 100jaar droge voeten
  • image

Zondagmiddag lezingen in het Poldermuseum te Andijk

In de reeks: Zondagmiddag lezingen in het Poldermuseum te Andijk is er op zondag 9 februari een lezing, door mw. C. Soonius,  regio archeologe, die de archeologische geschiedenis en opgravingen in het Grootslag en met name in de Koopmanspolder zal belichten.  Aanvang 14.30 uur

De toegang prijs bedraagt € 3,00 p/p inclusief een kopje koffie of thee. Bij goed weer is het mogelijk om na afloop een bezoekje aan de Koopmanspolder te brengen.

Het adres van het Poldermuseum is Dijkweg 319, 1619 JH Andijk.


19 september 2013

Op zaterdag 28 september 2013 organiseren de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en het Poldermuseum drie (gratis) excursies vanaf het Poldermuseum naar de Koopmanspolder.

De Koopmanspolder bij Andijk is een opnieuw ingericht natuurgebied én de komende jaren een proeftuin voor het waterbeheer van de toekomst. De unieke nieuwe vormgeving, geïnspireerd op de draaikolk van een leeglopend bad, is een mooie aanvulling op het cultuurhistorisch landschap rond de Westfriese Omringdijk.

Sinds 1 mei is de tentoonstelling "Koopmanspolder: samen werken aan natuur, landschap en waterbeheer voor de toekomst" te bekijken in het Poldermuseum Andijk. De tentoonstelling geeft in woord en beeld informatie over de nieuwe inrichting, de proeven met waterbeheer en de historie van de Koopmanspolder.

Op zaterdag 28 september wordt in het museum drie keer een korte presentatie gegeven, met aansluitend een wandeling naar en door de Koopmanspolder. Tijdens de excursies is er de mogelijkheid om meer informatie over de ontwikkeling van de natuur in de polder te krijgen en kunnen de eerste bijzondere (water)planten bekeken worden. De presentatie en excursies starten om 11:00, 13:00 en 15:00 uur. Aanmelden is niet nodig. Het Poldermuseum is te vinden aan de Dijkweg 318 in Andijk.

Openstelling Koopmanspolder uitgesteld

De inrichting van de polder is klaar, maar de ontwikkeling van de natuur blijft wat achter door de droge zomer. De openstelling is mede hierdoor voor publiek uitgesteld tot volgend voorjaar. Wie toch alvast een kijkje in de polder wil nemen is van harte welkom op zaterdag 28 september.

De Koopmanspolder is een samenwerkingsproject van provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat, Deltares, gemeente Medemblik, Staatsbosbeheer en Dienst Landelijk Gebied. Meer informatie over het project vindt u op www.noord-holland.nl/koopmanspolder.

Het Poldermuseum is van 1 mei tot 30 september geopend van donderdag tot en met zondag van 14:00 tot 17:00 uur. Van 1 oktober tot 1 mei alleen geopend op zondag van 14:00 tot 17:00 uur. Meer informatie vindt u op www.poldermuseum.nl of via 0228-592227

De realisatie van de natuur in de Koopmanspolder is één van de projecten waarmee de provincie zorgt voor het groen op de kaart in Noord-Holland. Samen met organisaties, bedrijfsleven en inwoners beschermt en ontwikkelt de provincie het groen. Hierdoor blijven natuur en landschap behouden en kunnen bewoners en bezoeken genieten van het groen in uw omgeving. Dit zorgt voor een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. De provincie betrekt in het groenbeleid de belangen van onze inwoners, natuurliefhebbers, bedrijven en natuurlijk de natuur zelf.

Lezing over de "Koopmanspolder"

De Koopmanspolder bij Andijk, gemeente Medemblik, is de komende jaren het toneel voor eigentijdse landschapsinrichting en waterbeheer. De werkzaamheden in de polder zijn bijna afgerond. Op dit moment is er een tentoonstelling over de "Koopmanspolder" in het Poldermuseum "Het Grootslag" te Andijk te zien.

De vereniging Oud Wervershoof en de Vereniging Vrienden van Oud Andijk organiseren gezamenlijk op 31 mei 2013 een lezing over de historie, de nieuwe inrichting en de archeologische waarde van de Koopmanspolder.

De volgende onderwerpen en sprekers zullen aan bod komen:

  • Historie Koopmanspolder 1800-2000: dhr. Simon Steltenpool
  • Korte informatie archeologische dienst: mw. Carla M.Soonius
  • Het nieuwe project "Koopmanspolder" en tentoonstelling: dhr. Roel Doef

De lezing is gratis toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de historie van Wervershoof en Andijk. Leden en vrienden van Oud Wervershoof en Andijk worden in het bijzonder uitgenodigd.

Onderwerp: Lezing over de Koopmanspolder
Datum: 31 mei 2013
Locatie: dorpshuis Sarto.
Adres: Bangert 4, 1619 GJ, Andijk
Aanvang: 20:00 uur
Sluiting: 22:00 uur

opening 201327 APRIL 2013 FEESTELIJKE OPENING TENTOONSTELLING KOOPMANSPOLDER

Helaas was de toekomstige koning verhinderd vanwege eigen feestelijkheden. Zijn aanwezigheid had niet misstaan bij de opening van de tentoonstelling koopmanspolder.
De koopmanspolder: "Een passend antwoord op de stijging van de zeespiegel. Een regelrechte voortzetting van de Nederlandse traditie om water serieus en groots ter hand te nemen." (WOW prijs 2011)

Tussen Andijk, Wervershoof en het IJsselmeer ligt de Koopmanspolder. Een polder van 16 hectare die een grootse verandering ondergaat. Een stuk alledaags buitendijks grasland verandert in een fraai samenspel van natuur, water landschapskunst, cultuur(historie) en recreatie.

De tentoonstelling in het Poldermuseum omvat een overzicht in beeld vanaf de historie van de Koopmanspolder tot aan de plannen voor 2016. Met o.a. interactieve elementen spreekt deze tentoonstelling ook voor kinderen/jongeren tot de verbeelding. In samenwerking met Rijkswaterstaat en de Provincie Noord-Holland, een fraai stukje PUUR WESTFRIES !

Koopmanspolder: Samen werken aan natuur, landschap en waterbeheer voor de toekomst

Roel-Doef-KoopmanspolderAndijk / Wervershoof – Roel Doef , inwoner van Andijk en tevens adviseur bij Rijkswaterstaat (RWS) is nauw betrokken bij het project Koopmanspolder. Afgelopen woensdag is de waterinlaat met vispassage geplaatst. Weer en stap dichter bij het eindresultaat.

Verscholen achter de Westfriese Omringdijk, tussen Wervershoof en het IJsselmeer, ligt een intrigerende driehoek land. Op het eerste gezicht lijkt het gewoon een werk-terrein. Wie beter kijkt, ziet een cirkelvormige structuur met sloten ertussen en een waterplas precies in het midden. Dit is duidelijk geen doorsnee polder. In de polder werken provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Deltares, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, gemeente Medemblik, Staatsbosbeheer, Dienst Landelijk gebied en plaatselijke natuurwerkgroepen, waaronder natuurlijk de werkgroep KNAP, samen aan de aanleg van de realisatie van een natuurgebied en een proeftuin voor innovatief waterbeheer. Tot voorjaar 2012 graasden er nog schapen in deze polder. Inmiddels hebben graafmachines, naar het ontwerp van beeldend kunstenaar Ben Raaijman, een structuur in het landschap aangebracht die is geïnspireerd op de draaikolk van een leeglopend bad.

Lees meer: Koopmanspolder