Koopmanspolder

HISTORIE EN HUIDIGE INRICHTING VAN DE POLDER

  • 100jaar droge voeten
  • image

Jaarboek over de hele wereld

joost dekker

Ons jaarboek gaat de gehele wereld over.

Dit jaar werd mij deze foto toegestuurd van ons lid Joost Dekker vanuit Hamilton in Nieuw-Zeeland, als bewijs dat het jaarboek 2014 ook daar was ontvangen. Joost bedankt voor de foto.

 

Paul Oudeman, voorzitter

 

Losse exemplaren zijn voor € 5,00 per stuk verkrijgbaar in het museum.

Het adres van het Poldermuseum is Dijkweg 319, 1619 JH Andijk.

Jaarboek 2014

jaarboek 2014 uitreikingOp vrijdag 28 februari 2014, is het eerst officiële exemplaar van het jaarboek 2014 van onze vereniging uitgereikt aan Mevr. Marijt van Gelder. In het jaarboek zijn weer boeiende verhalen opgenomen zoals over het leven van Jacob Prins in Canada; Meester Kok, schoolhoofd van de Westerschool van 1941-1968; de familie Volten; de anjovisserij in Andijk en in de reeks over de boerderijen een stuk over Dijkweg 43-44, Slagerij Nijdam. Uiteraard staat er nog veel meer in dat u zelf kunt ontdekken.

Losse exemplaren zijn voor € 5,00 per stuk verkrijgbaar in het museum.

Het adres van het Poldermuseum is Dijkweg 319, 1619 JH Andijk.

Zondagmiddag lezingen in het Poldermuseum te Andijk

In de reeks: Zondagmiddag lezingen in het Poldermuseum te Andijk is er op zondag 9 februari een lezing, door mw. C. Soonius,  regio archeologe, die de archeologische geschiedenis en opgravingen in het Grootslag en met name in de Koopmanspolder zal belichten.  Aanvang 14.30 uur

De toegang prijs bedraagt € 3,00 p/p inclusief een kopje koffie of thee. Bij goed weer is het mogelijk om na afloop een bezoekje aan de Koopmanspolder te brengen.

Het adres van het Poldermuseum is Dijkweg 319, 1619 JH Andijk.


19 september 2013

Op zaterdag 28 september 2013 organiseren de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en het Poldermuseum drie (gratis) excursies vanaf het Poldermuseum naar de Koopmanspolder.

De Koopmanspolder bij Andijk is een opnieuw ingericht natuurgebied én de komende jaren een proeftuin voor het waterbeheer van de toekomst. De unieke nieuwe vormgeving, geïnspireerd op de draaikolk van een leeglopend bad, is een mooie aanvulling op het cultuurhistorisch landschap rond de Westfriese Omringdijk.

Sinds 1 mei is de tentoonstelling "Koopmanspolder: samen werken aan natuur, landschap en waterbeheer voor de toekomst" te bekijken in het Poldermuseum Andijk. De tentoonstelling geeft in woord en beeld informatie over de nieuwe inrichting, de proeven met waterbeheer en de historie van de Koopmanspolder.

Op zaterdag 28 september wordt in het museum drie keer een korte presentatie gegeven, met aansluitend een wandeling naar en door de Koopmanspolder. Tijdens de excursies is er de mogelijkheid om meer informatie over de ontwikkeling van de natuur in de polder te krijgen en kunnen de eerste bijzondere (water)planten bekeken worden. De presentatie en excursies starten om 11:00, 13:00 en 15:00 uur. Aanmelden is niet nodig. Het Poldermuseum is te vinden aan de Dijkweg 318 in Andijk.

Openstelling Koopmanspolder uitgesteld

De inrichting van de polder is klaar, maar de ontwikkeling van de natuur blijft wat achter door de droge zomer. De openstelling is mede hierdoor voor publiek uitgesteld tot volgend voorjaar. Wie toch alvast een kijkje in de polder wil nemen is van harte welkom op zaterdag 28 september.

De Koopmanspolder is een samenwerkingsproject van provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat, Deltares, gemeente Medemblik, Staatsbosbeheer en Dienst Landelijk Gebied. Meer informatie over het project vindt u op www.noord-holland.nl/koopmanspolder.

Het Poldermuseum is van 1 mei tot 30 september geopend van donderdag tot en met zondag van 14:00 tot 17:00 uur. Van 1 oktober tot 1 mei alleen geopend op zondag van 14:00 tot 17:00 uur. Meer informatie vindt u op www.poldermuseum.nl of via 0228-592227

De realisatie van de natuur in de Koopmanspolder is één van de projecten waarmee de provincie zorgt voor het groen op de kaart in Noord-Holland. Samen met organisaties, bedrijfsleven en inwoners beschermt en ontwikkelt de provincie het groen. Hierdoor blijven natuur en landschap behouden en kunnen bewoners en bezoeken genieten van het groen in uw omgeving. Dit zorgt voor een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. De provincie betrekt in het groenbeleid de belangen van onze inwoners, natuurliefhebbers, bedrijven en natuurlijk de natuur zelf.

Lezing over de "Koopmanspolder"

De Koopmanspolder bij Andijk, gemeente Medemblik, is de komende jaren het toneel voor eigentijdse landschapsinrichting en waterbeheer. De werkzaamheden in de polder zijn bijna afgerond. Op dit moment is er een tentoonstelling over de "Koopmanspolder" in het Poldermuseum "Het Grootslag" te Andijk te zien.

De vereniging Oud Wervershoof en de Vereniging Vrienden van Oud Andijk organiseren gezamenlijk op 31 mei 2013 een lezing over de historie, de nieuwe inrichting en de archeologische waarde van de Koopmanspolder.

De volgende onderwerpen en sprekers zullen aan bod komen:

  • Historie Koopmanspolder 1800-2000: dhr. Simon Steltenpool
  • Korte informatie archeologische dienst: mw. Carla M.Soonius
  • Het nieuwe project "Koopmanspolder" en tentoonstelling: dhr. Roel Doef

De lezing is gratis toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de historie van Wervershoof en Andijk. Leden en vrienden van Oud Wervershoof en Andijk worden in het bijzonder uitgenodigd.

Onderwerp: Lezing over de Koopmanspolder
Datum: 31 mei 2013
Locatie: dorpshuis Sarto.
Adres: Bangert 4, 1619 GJ, Andijk
Aanvang: 20:00 uur
Sluiting: 22:00 uur