Koopmanspolder

HISTORIE EN HUIDIGE INRICHTING VAN DE POLDER

  • image
  • 100jaar droge voeten

Koopmanspolder: Samen werken aan natuur, landschap en waterbeheer voor de toekomst

Roel-Doef-KoopmanspolderAndijk / Wervershoof – Roel Doef , inwoner van Andijk en tevens adviseur bij Rijkswaterstaat (RWS) is nauw betrokken bij het project Koopmanspolder. Afgelopen woensdag is de waterinlaat met vispassage geplaatst. Weer en stap dichter bij het eindresultaat.

Verscholen achter de Westfriese Omringdijk, tussen Wervershoof en het IJsselmeer, ligt een intrigerende driehoek land. Op het eerste gezicht lijkt het gewoon een werk-terrein. Wie beter kijkt, ziet een cirkelvormige structuur met sloten ertussen en een waterplas precies in het midden. Dit is duidelijk geen doorsnee polder. In de polder werken provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Deltares, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, gemeente Medemblik, Staatsbosbeheer, Dienst Landelijk gebied en plaatselijke natuurwerkgroepen, waaronder natuurlijk de werkgroep KNAP, samen aan de aanleg van de realisatie van een natuurgebied en een proeftuin voor innovatief waterbeheer. Tot voorjaar 2012 graasden er nog schapen in deze polder. Inmiddels hebben graafmachines, naar het ontwerp van beeldend kunstenaar Ben Raaijman, een structuur in het landschap aangebracht die is geïnspireerd op de draaikolk van een leeglopend bad.

Natuur en innovatief waterbeheer

Er wordt van de Koopmanspolder natte natuur gemaakt, die moeras- en weidevogels aantrekt. En vissen kunnen vanuit het IJsselmeer, via de zojuist geplaatste waterinlaat de polder in- en uit zwemmen. Daarnaast vindt in de polder de komende jaren een praktijkproef plaats voor innovatief waterbeheer, waarbij wordt geëxperimenteerd met flexibel waterpeil. Die proef is een idee van Roel Doef: "Waterbeheer kan veranderen onder invloed van zware stortbuien en perioden van droogte. Op Europese schaal zien we al een probleem van verdergaande verdroging ontstaan. Wij hebben (nog) genoeg water, maar we moeten wel vooruitkijken en onderzoek doen naar waterberging en -veiligheid. Het innovatieve van dit project is dat we gaan experimenteren met het peilbeheer in een gebied dat grenst aan het IJsselmeer. Met onze samenwerkingspartners willen we onderzoeken wat de effecten hiervan zijn op flora, fauna en omgeving. Uiteindelijk willen we deze ervaringen breder toepassen. Bijvoorbeeld op het verbeteren van de bedrijfsvoering van agrariërs en op het klimaatbestendig maken van het landschap. En we moeten ons ook afvragen hoe we ons water economisch beter kunnen benutten."

Erkenning van vakjury

In 2011 won het project de Water Ontmoet Water-prijs vanwege het inhoudelijk vernieuwende karakter en de belangrijke samenwerking. WOW is een platform van waterbeheerders voor kennisuitwisseling en samenwerking tussen beheerders van water en waterwegen. De inrichting van de polder is bijna klaar, maar het gebied gaat pas open na afloop van het broedseizoen. Dan kunnen recreanten zonder honden (let wel: al dan niet aangelijnd) vrij rondstruinen in het deel met de waterringen.vispassage-koopmanspolder

Tentoonstelling

In het Poldermuseum in Andijk is een unieke tentoonstelling over de Koopmanspolder te bezichtigen. Hier kunt u alles te weten komen over de historie van het gebied, maar ook over de huidige inrichting van de polder. Mooie beelden van het gebied, plus meer informatie over de toekomstige waterexperimenten, maken de tentoonstelling compleet.
Voor meer informatie: www.noord-holland.nl/Koopmanspolder


De inlaat met vispassage is woensdag 20 maart 2013 door Fishflow Innovations rustig op z'n plek gelegd in de Koopmanspolder