Koopmanspolder

HISTORIE EN HUIDIGE INRICHTING VAN DE POLDER

  • 100jaar droge voeten
  • image


19 september 2013

Op zaterdag 28 september 2013 organiseren de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en het Poldermuseum drie (gratis) excursies vanaf het Poldermuseum naar de Koopmanspolder.

De Koopmanspolder bij Andijk is een opnieuw ingericht natuurgebied én de komende jaren een proeftuin voor het waterbeheer van de toekomst. De unieke nieuwe vormgeving, geïnspireerd op de draaikolk van een leeglopend bad, is een mooie aanvulling op het cultuurhistorisch landschap rond de Westfriese Omringdijk.

Sinds 1 mei is de tentoonstelling "Koopmanspolder: samen werken aan natuur, landschap en waterbeheer voor de toekomst" te bekijken in het Poldermuseum Andijk. De tentoonstelling geeft in woord en beeld informatie over de nieuwe inrichting, de proeven met waterbeheer en de historie van de Koopmanspolder.

Op zaterdag 28 september wordt in het museum drie keer een korte presentatie gegeven, met aansluitend een wandeling naar en door de Koopmanspolder. Tijdens de excursies is er de mogelijkheid om meer informatie over de ontwikkeling van de natuur in de polder te krijgen en kunnen de eerste bijzondere (water)planten bekeken worden. De presentatie en excursies starten om 11:00, 13:00 en 15:00 uur. Aanmelden is niet nodig. Het Poldermuseum is te vinden aan de Dijkweg 318 in Andijk.

Openstelling Koopmanspolder uitgesteld

De inrichting van de polder is klaar, maar de ontwikkeling van de natuur blijft wat achter door de droge zomer. De openstelling is mede hierdoor voor publiek uitgesteld tot volgend voorjaar. Wie toch alvast een kijkje in de polder wil nemen is van harte welkom op zaterdag 28 september.

De Koopmanspolder is een samenwerkingsproject van provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat, Deltares, gemeente Medemblik, Staatsbosbeheer en Dienst Landelijk Gebied. Meer informatie over het project vindt u op www.noord-holland.nl/koopmanspolder.

Het Poldermuseum is van 1 mei tot 30 september geopend van donderdag tot en met zondag van 14:00 tot 17:00 uur. Van 1 oktober tot 1 mei alleen geopend op zondag van 14:00 tot 17:00 uur. Meer informatie vindt u op www.poldermuseum.nl of via 0228-592227

De realisatie van de natuur in de Koopmanspolder is één van de projecten waarmee de provincie zorgt voor het groen op de kaart in Noord-Holland. Samen met organisaties, bedrijfsleven en inwoners beschermt en ontwikkelt de provincie het groen. Hierdoor blijven natuur en landschap behouden en kunnen bewoners en bezoeken genieten van het groen in uw omgeving. Dit zorgt voor een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. De provincie betrekt in het groenbeleid de belangen van onze inwoners, natuurliefhebbers, bedrijven en natuurlijk de natuur zelf.