Koopmanspolder

HISTORIE EN HUIDIGE INRICHTING VAN DE POLDER

  • image
  • 100jaar droge voeten

Achteroever, Koopmanspolder en Wieringermeer.

Op zondag 9 november 2014 zal Roel Doef, van Rijkswaterstaat (tevens plaatsgenoot), in het Poldermuseum een lezing houden over de Achteroever, Koopmanspolder en Wieringermeer.

Roel legt verbanden tussen verleden, heden en toekomst en plaatst ontwikkelingen in de Koopmanspolder - waar natuur en waterbeheer voor toekomst samen gaan - in een breder perspectief. Daarnaast besteedt hij aandacht aan een nieuwe achteroever in de Wieringermeer. Dit najaar is daar een soortgelijk project opgestart als de Koopmandpolder. Echter hier ligt de focus op land- en tuinbouw, aquacultuur en visserij.

De entree bedraagt € 3,00 p/p inclusief een kopje koffie of thee. Bij goed weer is er de mogelijkheid om na afloop, lopend een bezoek te brengen aan de Koopmanspolder. Aanvang 14.00 uur