Koopmanspolder

HISTORIE EN HUIDIGE INRICHTING VAN DE POLDER

  • image
  • 100jaar droge voeten

Eerste monitoringsresultaten van de pilot Koopmanspolder: zondag 3 mei !!!

Remco van Ek, van Deltares, zal binnenkort in het Poldermuseum een lezing houden over de eerste monitoringsresultaten van de pilot Koopmanspolder.

koopmanspolder03De Koopmanspolder is een unieke proef met waterbeheer op basis van het achteroever concept. Sinds 2012 is de polder voorzien van een innovatieve inrichting gericht op natuur, waterbeheer, visserij en recreatie. De komende drie jaar experimenteren de waterbeheerders Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier samen met Deltares met het water- en peilbeheer. In 2014 is een min of meer het natuurlijke peil aangehouden. In 2015 wordt bekeken hoe ver het water kan zakken om droogte na te bootsen en in 2016 mag de polder vollopen tot het peilniveau van het IJsselmeer. Om de effecten te kunnen vaststellen op de flora, fauna en het watersysteem worden er metingen uitgevoerd door Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Deltares en diverse vrijwilligers. De metingen tot nu toe laten spectaculaire resultaten zien. Remco van Ek van Deltares zal deze resultaten toelichten in een presentatie op zondag 3 mei.

De entree bedraagt € 3,00 p/p inclusief een kopje koffie of thee. Aanvang 14.00 uur